Home / Guide / Slik klager du til banken

Disclaimer: We may earn affiliate commissions if you decide to purchase through our link. Learn more.

Slik klager du til banken - Image | FinansTopp
Sist Oppdatert: 24.04.2018 - Skrevet av Henrik Jørgensen

Slik klager du til banken

Som regel går banktjenestene knirkefritt nærmest av seg selv. Det aller meste går i tillegg automatisk i nettbanken. Men banker kan også gjøre feil, og det er fort gjort å føle seg liten og maktesløs i forholdet til en stor bank.

Men det er du som er kunden, og kunden har alltid rett. Riktignok en sannhet med modifikasjoner, men banken vil likevel strekke seg langt for å beholde deg som kunde. Konkurransen om bankkundene har kanskje aldr vært større enn den er i dag.

Hold deg rolig

Du vil alltid tjene på å forholde deg rolig i din kommunikasjon med banken, selv om det kan være frustrerende når du egentlig er oppgitt og irritert. Det er banken sin jobb å hjelpe deg så langt det lar seg gjøre så lenge du er kunde i banken.

Det er viktig å ta kontakt med banken så raskt som mulig når du oppdager noe du mener er feil. Da blir det også lettere for banken å rydde opp i problemet, uansett hva det måtte være. 

Loggfør kommunikasjonen

Det kan lønne seg å kontakte banken skriftlig, slik at du kan loggføre all kommunikasjonen. Hvis du kontakter banken på telefon, er det lurt å notere ned hva bankkontakten din sier. I de fleste tilfeller vil også banken ta opp samtalen, hvis du da ikke har reservert deg for det. Hvis du opplever å ikke få god nok hjelp, kan det være greit å kunne henvise til tidligere kommunikasjon i saken når du går videre med den.

Når kan du klage på banken din?

Når du oppretter en konto eller tar opp et lån i en bank skriver du samtidig under på en kundeavtale, som er et juridisk dokument begge veier. Det vil si at både du og banken er juridisk forpliktet til å følge det som står i avtalen. Hvis banken foretar seg noe som står i strid med avtalen, har du din fulle rett til å klage. Du kan også klage til banken hvis det for eksempel er foretatt uautoriserte trekk fra kontoen din, hvis banken har gitt deg feilaktig beregning av renter, eller om banken har unnlatt å fraråde deg å gjøre noe.

Bruk også sosiale medier

Negativ omtale i sosiale medier er det ingen som liker, heller ikke banker. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med banken i sosiale medier om det er noe du er misfornøyd med, eller om du mener de har gjort en feil. Banken vil da gjøre det de kan for å ordne opp raskt. Det er imidlertid viktig å huske på å være saklig i din kommunikasjon med banken, også i sosiale medier.

Forbrukerrådet og Finansklagenemda

Hvis du ikke kommer noen vei med klagen din og du føler at banken heller motarbeider deg enn å hjelpe deg, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet som også står bak informasjonssiden Finansportalen.no, hvor du finner store mengder informasjon om absolutt alt innen økonomi. Det kan lønne seg å finne fram så mye informasjon som mulig på egenhånd før du eventuelt kontakter en rådgiver hos Forbrukerrådet.

Finansklagenemda er et statlig organ som blant annet fungerer som en tvisteløser mellom finansinstitusjoner og forbrukere. På deres nettsider finner du utfyllende informasjon om hvordan du bør gå frem i klagesaker. Det er imidlertid viktig å huske på at all kommunikasjon mellom deg og Finansklagenemda angående en bank, vil også den aktuelle banken få en kopi av. Det burde være unødvendig å si at du bør være ærlig og saklig i kommunikasjonen, men vi sier det likevel.

Alle beslutninger Finansklagenemda tar er rådgivende, og dermed ikke juridisk bindende. Det vil si at selv om du får medhold, kan banken likevel velge å ikke følge rådene. Men dette er noe som hører til sjeldenhetene. Hvis så skulle skje, vil det være lurt å kontakte en advokat med tanke på en eventuell rettssak. 

Relaterte Artikler

Slik sikrer du deg best mot ID-tyveri

Slik sikrer du deg best mot ID-tyveri

Publisert 24.04.2018 av Henrik Jørgensen

Stadig flere blir utsatt for ID-tyveri, en kriminalitet som koster uheldige nordmenn millioner av kroner hvert år. I nyhetene ser vi hyppige innslag om ulike datainnbrudd, datatyverier og identitetsty…

Refinansiering av gjeld

Refinansiering av gjeld

Publisert 24.04.2018 av Henrik Jørgensen

Du kan spare mange penger på refinansiering av gjeld. Når du refinansierer sletter du gjeld ved å ta opp ny gjeld med bedre vilkår og betingelser enn du hadde. Avhengig av hvor stor gjelden din er, ka…

Slik opprettholder du en god kredittrating

Slik opprettholder du en god kredittrating

Publisert 24.04.2018 av Henrik Jørgensen

Det kan være lurt å vite hvordan du administrerer din egen kredittrating på best mulig måte. Kredittvurderingen du får er en viktig faktor med tanke på dine muligheter til å få boliglån, kredittkort e…