Home / Nyheter / Norsk økonomi og koronakrisen

Disclaimer: We may earn affiliate commissions if you decide to purchase through our link. Learn more.

Norsk økonomi og koronakrisen - Image | FinansTopp
Sist Oppdatert: 10.09.2020 - Skrevet av Henrik Jørgensen

Norsk økonomi og koronakrisen

Ingen kunne i begynnelsen av året 2020 forutse at en virus, som første gang ble konstatert i Wuhan, Kina, i desember 2019, ville utløse en økonomisk krise i Norge, Europa, ja til og på verdensplan.
Viruset spredde seg i løpet av noen få måneder til alle verdens kontinenter. Først ble næringslivet i Wuhan nedlagt og flere hundretusen innbyggere isolert, i håp om å begrense smitten. Men lite hjalp det. Fort ble al produksjon Made in China stoppet, viruset spredde seg videre til andre asiatiske lande så som Japan, Sør-Korea, Thailand og Vietnam. Alle sammen viktige eksportland hvis produksjoner ikke sjeldent lander i varehusene våre i Norge. Ikke lenge etter hadde COVID-19 kommet til oss.

Korona og arbeidslivet

Da pandemien nådde Norge i begynnelsen av mars 2020, kom den norske regjeringen med de sterkeste og mest omfattende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstiden. Tiltakene omfattet lukning av barnehager, skoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner, stenging og forbud av ulike arrangementer og forsamlinger, så som kulturarrangementer, organisert idrettsaktiviteter, treningssentre, svømmehaller, frisører, massasjesalonger og mange andre virksomheter innen servicebransjen.

Selvsagt hadde disse tiltakene stort utslag på norsk økonomi. Og ved utgangen av mars 2020 hadde arbeidsledigheten toppet med over 10 prosent og 433.000 registrerte ledige. Men i løpet av sommeren åpnet Norge gradvis opp igjen og i slutten juli var der registrert 232.700 ledige, delvis ledige og arbeidssøkende på tiltak. Det raske fall i arbeidsledighet skyldes den gradvise gjenåpningen av samfunnet siden mai og der har vært registrert størst nedgang innen reiseliv og transport. 
Men sammenligner vi disse tallene med tallene fra 2019, har vi fortsatt en lang vei å gå.

Første offentlige underskudd på 25 år

Norges brutto nasjonalinntekt falt fra 1. til 2. kvartal 2020 med nesten 9 prosent og i tillegg falt netto lønn- og formuesinntekt fra utlandet. Tallene kan fortsatt bli revidert, «men slik de står nå ser vi sannsynligvis et kvartal med underskudd i offentlig forvaltning. Det er i så fall første gang siden 1994», sier seksjonssjef for Nasjonalregnskap Pål Sletten til Statistisk sentralbyrå. Statens inntekter har falt, samtidig med at utgiftene har steget. Det er dermed den dypeste nedgangen i norsk økonomi i 2. kvartal som Statistisk sentralbyrå noensinne har målt, selv om forretningsmessige tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomheter, samt kultur, underholdning og transportbransjen bidro til veksten mot slutten av 2. kvartal.

Lønnsinntekten falt

Den gjennomsnittlige lønnsinntekten i Norge, og dermed husholdningens viktigste inntektskilde, falt med 3,9 prosent i 2. kvartal. Dette skyldes den høye arbeidsledigheten og de mange permitteringer i forbindelse med koronapandemien. Som følge av dette blir nordmenn flest nødd til å spare, ettersom kostnad for hus, leie, bil, barn og andre månedlige utgifter fortsatt skal betales. Mange familier er derfor nødd til å ta opp lån for å klare seg finansielt gjennom denne krisen. En god måte å skaffe seg et overblikk over de ulike tilbudene er sammenligningssiden Norsk Kreditt.

Koronapandemien vil uten tvil sette spor i historiebøkene og hele verdensøkonomien vil føle koronakrisens effekt mange år frem. Men til tross for et stort fall i BNP i årets 2. kvartal og dermed hele 2020, er regjeringens raske innhenting, rentekutt og krisehjelp til blant annet oljebransjen årsakene til at utsiktene for norsk økonomi er bedre nå, enn det de var i vår.

Relaterte Artikler

Bør betalingsformidlingsforbudet håndheves strengere?

Bør betalingsformidlingsforbudet håndheves strengere?

Publisert 02.12.2018 av Henrik Jørgensen

Helt siden 2010, da lovforskriften om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse trådte i kraft, har det med jevne mellomrom blusset opp en debatt om nettopp betalings…

Gjør fotballturen til England enklere | Finanstopp

Gjør fotballturen til England enklere, billigere og bedre

Publisert 22.10.2018 av Henrik Jørgensen

Om du aldri har vært på en kamp i Premier League før, er det vanskelig å beskrive stemningen du vil oppleve med ord. Engelskmenn er glad i å synge og de er blant de mest trofaste supporterne i verden.…

Hvor mye kan jeg låne | Finanstopp

Hvor mye kan jeg låne?

Publisert 21.10.2018 av Henrik Jørgensen

Du kan låne fra 5000 – 500 000 kroner uten sikkerhet hos flere banker og finansinstitusjoner i Norge. Lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån, vil si at banken ikke krever noen form for sikkerhet fo…