Home / Nyheter / Hva skjer hvis du bruker mer enn kredittrammen?

Disclaimer: We may earn affiliate commissions if you decide to purchase through our link. Learn more.

Hva skjer hvis du bruker mer enn kredittrammen? - Image | FinansTopp
Sist Oppdatert: 14.04.2018 - Skrevet av Henrik Jørgensen

Hva skjer hvis du bruker mer enn kredittrammen?

Hvis du bruker mer enn kredittrammen din på et kredittkort, må du regne med å betale et overtrekksgebyr. Hvor stort dette gebyret er varierer fra kredittkort til kredittkort.

Som regel finner du størrelsen på overtrekksgebyret i prisoversikten til kredittkortet det gjelder. Alle kredittkort leveres med en forhåndsdefinert kredittramme. Hvor høy denne er avhenger av hvor mye banken har innvilget deg i kreditt. 

Kredittkort har stort sett en maks kredittramme fra 50 000 kroner til 150 000 kroner, men det finnes kort med både lavere og høyere kredittramme enn det. Det er også viktig å huske på at hvis du har fått et kredittkort med inntil 100 000 i kreditt, så er det ikke sikkert du har alt tilgjengelig med en gang. Noen banker øker grensen når de ser at du er en sikker betaler.

Kredittsjekken avgjør kredittrammen

Alle banker kredittsjekker samtlige søkere. Deretter vil de gjennomføre en egen kredittvurdering av deg basert på opplysninger du ga i søknaden og opplysninger de henter inn fra kredittopplysningsselskapene. Så vil banken gi deg en individuell kredittramme på ditt kredittkort. Hvis du for eksempel får innvilget en kredittramme på 50 000 kroner og overstiger denne, vil du få et overtrekksgebyr.

Størrelsen på overtrekksgebyret varierer fra bank til bank, men som regel ligger det like over 100 kroner. Hvor mye du må overskride kredittrammen din for å få dette gebyret varierer også fra bank til bank. Noen banker ser gjennom fingrene med små overtrekk, mens andre banker gir deg gebyr straks du passerer kredittrammen.

Overtrekksrente

Noen banker opererer også med overtrekksrente. Det vil si at de tar en høyere rente på det utestående beløpet. Et eksempel er DNB MasterCard som har en overtrekksrente på 1,5 %. Det vil alltid lønne seg å holde seg innenfor kredittrammen og betale innen forfall hver måned. Dette gjelder alle kredittkort på markedet.

Relaterte Artikler

Norsk økonomi og koronakrisen

Norsk økonomi og koronakrisen

Publisert 10.09.2020 av Henrik Jørgensen

Ingen kunne i begynnelsen av året 2020 forutse at en virus, som første gang ble konstatert i Wuhan, Kina, i desember 2019, ville utløse en økonomisk krise i Norge, Europa, ja til og på verdensplan.
Vi…

Bør betalingsformidlingsforbudet håndheves strengere?

Bør betalingsformidlingsforbudet håndheves strengere?

Publisert 02.12.2018 av Henrik Jørgensen

Helt siden 2010, da lovforskriften om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse trådte i kraft, har det med jevne mellomrom blusset opp en debatt om nettopp betalings…

Gjør fotballturen til England enklere | Finanstopp

Gjør fotballturen til England enklere, billigere og bedre

Publisert 22.10.2018 av Henrik Jørgensen

Om du aldri har vært på en kamp i Premier League før, er det vanskelig å beskrive stemningen du vil oppleve med ord. Engelskmenn er glad i å synge og de er blant de mest trofaste supporterne i verden.…