Hjem Definisjoner

Definisjoner

Lånemegler

En lånemegler samarbeider med flere tilbydere av lån og formidler søknader mellom søkere og tilbydere, enten det dreier seg om boliglån, billån, forbrukslån, refinansieringslån eller smålån.

Ved hjelp av en anbudsside på nettet tilbyr lånemeglere anbudstjenester til lånsøkere. Disse tjenestene er gratis og helt uforpliktende. Lånemeglere får en cut fra långiver dersom søkeren takker ja til tilbudet.

Som regel samarbeider lånemeglere med et sted mellom 5 og 15 banker. Ingen anbudssider låner ut penger, de formidler kun søknader.

Prosessen går raskt ettersom alt er nettbasert. Du fyller inn informasjon og leverer én søknad som lånemegler videresender til flere banker. I retur får du en liste over hvilke banker som ønsker å tilby deg et lån. Takker du ja til lånetilbudet, signerer du papirene med BankID.

Det er mange långivere i Norge, men disse fem er blant de mest brukte:

  • Lendo
  • Axo Finans
  • Sumo Finans
  • Centum
  • STK Finans

Gjeldsregister

Et gjeldsregister er rett og slett et register over all gjelden til alle forbrukerne i landet. Det finnes ennå ikke noe gjeldsregister i Norge, men det ble sendt ut et høringsnotat i 2016 med foreslåtte regler til et slikt register. Regjeringen jobber med saken og det er ventet at et gjeldsregister i Norge snart er på plass.

Med et nasjonalt gjeldsregister, hvor alle tilbydere av lån plikter å sende inn opplysninger om sine lånekunder, vil det bli enklere for banker å vurdere søknader om lån på en forsvarlig måte.

Målet med innføringen av et gjeldsregister er å bremse den negative utviklingen av forbruksgjeld hos norske forbrukere.

Inkasso

Dersom du ikke klarer å betale et avdrag på et lån, en vare du har bestilt eller annen økonomisk forpliktelse, kan kreditor fremme et krav om inkasso av gjelden din.

Du vil først få et inkassovarsel, som er et skriftlig varselbrev med 14 dagers betalingsfrist av det utestående beløpet. Det er viktig at du tar kontakt med de du skylder penger med en gang du mottar et inkassovarsel – uavhengig av om du har penger til å gjøre opp for deg eller ikke. Som regel kan man da komme frem til en løsning som begge parter kan leve med.

Hvis dere ikke blir enige og du ikke betaler det du skal, kan kreditor få godkjent kravet som rettskraftig. Noen inkassokrav er rettskraftige i utgangspunktet. Dette gjelder blant annet ubetalt skatt, gjeld til staten og trafikkbøter. Alle rettskraftige inkassokrav blir sendt direkte til namsmannen til vurdering.

Blir inkassokravet ikke betegnet som rettskraftig går saken først til forliksrådet, som avgjør om kreditors krav er gyldig eller ikke.

En inkassosak kan koste deg som forbruker mange penger. I utgangspunktet er det 8,75 % forsinkelsesrente på inkassogjeld, men kreditor kan velge å bruke forbrukslånets effektive rente i beregningen hvis gjelden stammer fra et forbrukslån. I tillegg påbeløper det andre gebyrer for eksempel på purringer.

Smålån

Smålån er som forbrukslån uten sikkerhet, bare at lånebeløpet er lavere. Som regel omtales lån på mellom 5000 og 70 000 kroner som smålån. Noen bruker betegnelsen på lån opptil 100 000 kroner, men aldri høyere. 

Smålån kan innvilges uten kredittsjekk hvis beløpet er lavt nok, men noen kredittsjekker likevel samtlige søkere. Hvis du får innvilget et lån uten kredittsjekk, vil du mest sannsynlig få en veldig høy rente.

En form for smålån er for eksempel SMS-lån, som tilbyd opptil 50 000 kroner. Ved et SMS-lån foregår hele låneprosessen via mobiletelefonen. Disse lånene har som regel en høyere rente enn andre smålån. Det finnes renteeksempler helt opptil 120 %.

På smålån under 5000 kroner er det imidlertid vanlig med en rente på mange hundre prosent. Noen ganger også over 1000 %. Det sier seg selv at dette ikke på noen måte er å anbefale.

Lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er et annet begrep for forbrukslån. Altså lån som innvilges uten at banken har sikkerhet i for eksempel bolig, bil eller andre eiendeler. Lån uten sikkerhet tilbys fra 5000 og opptil 500 000 kroner.

Et lån uten sikkerhet vil alltid ha en høyere rente enn lån med sikkerhet, hvor banken har pant i for eksempel bolig eller bil. Grunnen til at renten på lån uten sikkerhet er høyere er fordi banken tar en høyere risiko ved å låne deg penger uten at de har pant i noe.

Alle som søker om et lån uten sikkerhet blir kredittsjekket. Renten du blir tilbudt fastsettes individuelt fra søker til søker og baserer seg på faktorer som inntekten din, hvor mye annen gjeld du har og din betalingshistorikk. Den gjennomsnittlige effektive renten på forbrukslån i Norge ligger stort sett mellom 15 og 25 %.

Nedbetalingstid

Når det gjelder nedbetalingstid på forbrukslån innførte Finanstilsynet høsten 2017 nye retningslinjer med en maksimal nedbetalingstid på fem år. Tidligere var det vanlig med helt opptil 12 års nedbetalingstid på forbrukslån.

På lån med sikkerhet kan nedbetalingstiden være alt fra 7 til 30 år avhengig av størrelsen på lånebeløpet.

Månedsavdragene på lån både med og uten sikkerhet regnes ut på grunnlag av rente, lånebeløp og nedbetalingstid. Generelt sett vil det alltid lønne seg for deg med en kortest mulig nedbetalingstid. Dette med tanke på de totale lånekostnadene.

Termingebyr

Et termingebyr er et gebyr som du betaler ved hver termin på lånet, som for eksempel hver måned. Termingebyret er ment for å dekke utlåners administrasjonskostnader på lånet. Derfor kalles termingebyret i noen tilfeller for et administrasjonsgebyr.

Som regel ligger et termingebyr mellom 30 og 70 kroner. Termingebyret er sammen med etableringsgebyret og nedbetalingstiden med på å fastsette den effektive renten på et lån.

Termingebyr er mest vanlig ved forbrukslån, altså lån uten sikkerhet.

Variabel rente

En variabel lånerente følger markedet. Hvis styringsrenten settes opp eller ned, vil renten på lånet ditt følge etter. De fleste banker som tilbyr variabel rente vil gi deg muligheten til å binde renten for 1, 3 eller 5 år. De vil da beregne en fastrente basert på hva de tror vil skje med styringsrenten i den aktuelle tidsperioden.

Hvis du for eksempel skal selge en bolig eller refinansiere et lån med en variabel rente som du har bundet til en fastrente og bindingstiden ennå ikke har gått ut, kan det hende du må betale et mellomlegg eller få en reduksjon i lånet avhengig av hva den variable renta er på det samme tidspunktet.

Styringsrente

Det er sentralbanken som til enhver tid styrer rentenivået i Norge. Styringsrenten indikerer rentenivået bankene skal legge seg på. De trenger riktignok ikke å følge den, men retningen styringsrenten går, indikerer hvorvidt bankene bør sette opp eller ned rentene på sine lån. Når styringsrenten går ned forventer de fleste at bankene setter ned sine renter. Den første banken som tør å gjøre dette får som regel mange flere kunder på kundelisten.

Serielån

Med et serielån betaler du et fast avdrag på lånet ditt helt til lånet er nedbetalt. Med et fast avdrag, vil andelen du betaler i rente variere. Det vil også eventuelle endringer i gebyrer. Du betaler mer ned på lånet i begynnelsen med et serielån. Dermed minsker beløpet du skylder til banken raskere.

Refinansiering

Refinansiering er å ta opp et nytt lån med tanke på å få bedre vilkår og betingelser på lånet, som oftest lavere rente. Refinansiering er særlig lønnsomt hvis du samler flere lån og for eksempel kredittkortgjeld i ett felles lån.

Hvis du har hatt lånet eller lånene dine en stund er sjansene stor for at du kan få bedre vilkår og betingelser ved å refinansiere store.

Reiseforsikring

Mange kredittkort tilbyr en inkludert reiseforsikring hvis du betaler minst halvparten av reisens transportkostnader med kredittkortet. En reiseforsikring dekker alt fra tyveri, forsinket og forsvunnet bagasje, til for eksempel legebehandling i utlandet. Det kan komme godt med, da mange land har ekstremt mye dårligere behandlingstilbud i helsevesenet enn vi er vant med her hjemme.

Purregebyr

Et purregebyr er et ekstragebyr som legges på fakturaer som må sendes ut på nytt ettersom de ikke er betalt. Purregebyret skal dekke administrasjonskostnadene ved å måtte sende deg en betalingspåminnelse. Det er fastsatte grenser for hvor stort et purregebyr kan være. Det samme gjelder antall purregebyr som er lov å legge på en regning.

Nominell rente

Den nominelle renten er den årlige rentesatsen du må betale til utlåner for å ha lånet. I tillegg til den nominelle renten kommer gebyrer og andre kostnader. Den faktiske summen du betaler på lånet er derfor høyere enn den nominelle renten.

Morarente

Morarente er det juridiske begrepet på forsinkelsesrente. Morarenten kan i følge loven være på inntil 7 prosentpoeng høyere enn den gjeldende lånerenten. Dette er det myndighetene som har bestemt. Både for å gjøre arbeidet med innkreving enklere, men også som en motivasjon til å betale låneavdragene etter planen.

Kassekreditt

En kassekreditt er en kredittgrense som gis til et selskap, som igjen gir dem muligheten til å låne opptil et avtalt beløp til enhver tid. Dette er for eksempel en stor fordel for firmaer som er avhengig av å handle inn store mengder varer før de tjener penger på å selge dem igjen.

Man betaler renter kun på utestående beløp, så kassekreditten koster ikke noe før den tas i bruk. De aller fleste typer bedrifter utnytter seg av denne ordningen for å klare å håndtere perioder med lavere omsetning. Tenk deg for eksempel en restaurant i en typisk sommerturistby, som henter mesteparten av årsomsetningen i sommerhalvåret. Da kan det være praktisk å ha en kassekreditt i vinterhalvåret.

Hurtiglån

Det ligger i navnet. Et hurtiglån utbetales raskere enn et vanlig lån. De raskeste lånene er som oftest i form av SMS-lån. Disse lånene har som regel en skyhøy effektiv rente, men kostnaden trenger likevel ikke bli så høy da nedbetalingstiden kan være veldig kort. 

Et hurtiglån kan værepraktisk hvis du for eksempel trenger penger i morgen, men ikke får lønn før om fem dager. Betaler du tilbake hurtiglånet med en gang du får lønn, har ikke den årlige renten noen stor betydning.

Kredittscore

Kredittscore er en poengsum som kredittopplysningsbyråene har gitt deg, og som banker og finansinstitusjoner bruker når de vurderer å innvilge deg en kreditt, enten i form av et lån eller et kredittkort. Din kredittscore baserer seg på faktorer som inntekt, alder og betalingshistorikk.

Flytende rente

Begrepet flytende rente brukes om lån med renter som følger markedet. Ofte kan du velge om du vil ha en flytende eller fast rente på lånet ditt i banken. Den faste renten bankene tilbyr ligger som regel høyere en den flytende renten. Dette fordi banken tar en høyere risiko ved å tilby deg en fast rente. Derfor vil de være på den sikre siden.

Den flytende renten styres igjen av styringsrenten som sentralbanken setter. Bankene er imidlertid ikke pliktige til å følge den, men hvis en bank først setter ned renten, vil det lønne seg for de andre bankene å følge etter hvis de vil beholde kundene sine.

Finansieringsforetak

Et finansieringsforetak er en bedrift som tilbyr lån eller kredittkort enten til andre bedrifter eller til privatpersoner. De må følge reglene som gjelder innenfor bransjen vedrørende utlån og kredittkort. Mange finansieringsforetak er store utenlandske aktører som har lisens for å drive utlånsvirksomhet i Norge. Du finner flere finansieringsforetak som kun låner ut forbrukslån og innvilger kredittkort enn de som låner ut billån eller boliglån. Dette fordi det som regel er mer penger å tjene på forbrukslån og kredittkort, da disse har en langt høyere rente enn billån og boliglån.

Gjeldsbrevlån

Dette er egentlig en betegnelse på alle lån hvor du signerer et gjeldsbrev. Noe du gjør på de aller fleste typer lån. Begrepet brukes oftest på litt større lån med lang nedbetalingstid, hvor gjeldsbrevet inneholder all informasjon om betingelser som renter, gebyrer, nedbetalingstid og andre vilkår og betingelser. Gjeldsbrevet er kontrakten mellom deg og utlåner. Så fort du har signert gjeldsbrevet starter prosessen med å overføre penger til deg.

Annuitetslån

Med et annuitetslån betaler du den samme summen til banken hver måned helt til lånet er nedbetalt. Dette er den mest vanlige formen for boliglån i Norge. Fordelen med å betale den samme summen hver måned er at du får en forutsigbar utgift som det er enkelt å forholde seg til. 

Effektiv rente

den effektive renten er den faktiske summen du betaler på lånet ditt, altså nominell rente pluss alle gebyrer og avgifter, som termingebyr, etableringsgebyr og fakturagebyr. Du bør derfor alltid se på den effektive renten på lånet når du for eksempel skal sammenligne betingelser hos flere banker.

Årsgebyr

Et årsgebyr er et gebyr du betaler årlig for å ha en tjeneste, som for eksempel et kredittkort eller et lån. I dag finnes det flere gebyrfrie kredittkort på markedet. Dette er et resultat av stor konkurranse om kredittkortkundene. I den andre enden av skalaen finnes det også kredittkort som tar månedsgebyr.

Når du vurderer flere kredittkort opp mot hverandre, bør du alltid ta med alle kostnader forbundet til kortet før du bestemmer deg for hvilket du vil ha.

Efaktura

En efaktura er en elektronisk faktura, altså en faktura som du ikke mottar i den fysiske postkassen din, men du får den rett i nettbanken din i stedet. Det er Nets som står bak løsningen. Fakturaene følger ditt fødselsnummer, så du vil derfor få tilgang på alle efakturaene dine i alle nettbanker du bruker, slik at du selv kan velge hvor du vil betale den.

Du må først godta efakturaen i nettbanken din ved å gjøre en avtale med banken. Dette er som regel en prosess som går unna på et par tre klikk. Deretter kommer alle efakturaer rett inn i nettbanken. En av fordelene med efaktura kontra manuell faktura er at du slipper å taste inn KID-nummer på fakturaen, da den står der allerede.

Diners Club

Diners Club er et kredittkort, opprinnelig beregnet for folk som elsker god mat og reiser. Kortet er mest utbredt i USA, hvor det også kommer fra. Kortet brukes som regel oftest på restauranter, hoteller og utleiefirmaer. I USA kan du bruke kortet nesten hvor som helst, mens du i resten av verden heller bør satse på kredittkort fra Visa eller MasterCard.

Diners Club reklamerer for at det ikke er noen øvre grense for hva du kan bruke, så lenge du betaler det du skylder hver måned.

Betalingsanmerkning

Hvis du ikke har betalt en regning og dermed har en uoppgjort inkassosak kan du få registrert en betalingsanmerkning på deg. En betalingsanmerkning vil gjøre at du ikke vil få innvilget kredittkort, tatt opp et lån eller skaffet deg et mobilabonnement før gjelden er oppgjort og betalingsanmerkningen slettet.

Dersom du har gjort opp for deg, men betalingsanmerkningen ikke er slettet, må du kontakte de som har krevd inn pengene for å få dem til å slette betalingsanmerkningen hos kredittopplysningsbyrået.

Cashback

Cashback er en fordel som hører med flere kredittkort. Helt konkret vil det si at du får en liten del av beløpt du bruker på kredittkortet tilbakeført. Dette tilsvarer en rabatt på det du handler med kortet, men i stedet for å betale mindre når du kjøper produktet får du altså rabatten fratrukket kredittkortregningen i stedet.

American Express

American Express er som Diners Club et amerikansk kredittkort uten øvre grense for hva du kan bruke, så lenge du betaler det du skylder når regningen kommer hver måned. I Norge tilbys American Express av DNB kort. Kredittkortet kan brukes over hele verden, men har ikke like mange brukersteder som Visa og MasterCard. Mange nettbutikker godtar American Express, som også kalles AmEx.

I dag er det også mulig å få kredittgrense på American Express, slik at du kan fordele betalingen over flere måneder.

Debetkort

Et debetkort er det motsatte av et kredittkort og er direkte knyttet til bankkontoen din. Det vil si at pengene trekkes fra bankkontoen din i det du bruker kortet. Du er derfor avhengig av å ha dekning på kontoen din når du betaler med et debetkort. Skal du bruke et debetkort for å betale på nettet, må nettstedet godta BankAxept. Det er det få utenlandske nettsteder som gjør, men det er mer vanlig her i Norge. Du er derfor avhengig av at debetkortet ditt er knyttet opp mot Visa eller MasterCard for å kunne bruke det på nettet.

BankID

BankID er din elektroniske signatur som du bruker til å identifisere deg for å utføre banktjenester eller kontakt med offentlige etater som for eksempel Skatteetaten, Altinn eller Brønnøysundregistrene. Det er banken din som utsteder BankID. Mens du tidligere måtte ha en kodebrikke, kan du nå ha BankID på smarttelefonen din. Noe som har gjort det enklere å bruke nettbank og offentlige nettsider.

Kredittkort

Forbrukslån